Covid-19

Opatření zavedená v Kině Svět v souladu s platnými nařízeními Vlády ČR a ministerstev

naposledy aktualizováno v pondělí 22. listopadu 2021 (00:20)

Pravidla a doporučení
Filmové projekce se mohou konat.

Pokud je v kině přítomno více než 20 diváků, musí všichni diváci starší 12 let prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

 

prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konáním akce,
aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
U dětí mladších 18 let a osob s kontraindikací k očkování lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin. 

Výše zmíněná pravidla neplatí pro projekce, kterých se účastní výhradně žáci nebo studenti z jedné školy a jejich dozor, nebo taková školní skupina používá vyhrazené prostory a nepřijde tak do kontaktu s ostatními osobami účastnícími se projekce. 

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).