Covid-19

Opatření zavedená v Kině Svět v souladu s platnými nařízeními Vlády ČR a ministerstev

naposledy aktualizováno v středu 1. září 2021 (00:20)

 
Pravidla a doporučení
Filmové projekce se mohou konat.

 

V prostorech s kapacitou do 3000 diváků musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek vstupu:

doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 
doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin (lze doložit i čestným prohlášením o absolvování testu ve škole),
absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem,
prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin před konáním akce, 
doložit prodělání laboratorně potrvzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce,
aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
Ve větších prostorech musí být z diváků nad limitem 3000 osob alespoň 50% plně očkováno nebo musí splnit podmínku prodělaného onemocnění covid-19. Dalších 50% diváků se může prokázat ostatními způsoby prokázání bezinfekčnosti. 

Navíc všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95).