Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

  • Zakoupenou vstupenku na představení nelze stornovat v den, kdy má dané představení proběhnout.
  • Zakoupenou vstupenku nelze převést nebo vyměnit za vstupenku jinou.
  • Za storno vstupenky může být účtován systémem storno poplatek.
  • Vstupenky na filmová představení lze zakoupit na vybraných místech v Hodoníně: Kino Svět, Kulturní dům Hodonín a Informační centrum města Hodonína.
  • Pokud není rezervace vybrána do 24 hodin před představením, propadá.
  • Pokud budou některá představení zrušena z důvodů majících charakter vyšší moci, když v příčinné souvislosti dojde zejména k selhání technických zařízení, lze nárokovat vrácení vstupného po předložení vstupenky za zrušené představení; právo na vrácení vstupného lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce od příslušné události.
  • Návštěvníci jsou povinni si hned u pokladen přepočítat vrácené peníze, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
  • V případě poškození prostor a vybavení multikina má provozovatel nárok na náhradu škody.
  • Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků školní dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina přivedl.
  • Provozovatel nezodpovídá za věci odložené v prostorách kina mimo šatnu.