Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 • Zakoupenou vstupenku na představení nelze stornovat v den, kdy má dané představení proběhnout.
 • Zakoupenou vstupenku nelze převést nebo vyměnit za vstupenku jinou.
 • Za storno vstupenky může být účtován systémem storno poplatek.
 • Vstupenky na filmová představení lze zakoupit na vybraných místech v Hodoníně: Kino Svět, Kulturní dům Hodonín a Informační centrum města Hodonína.
 • Pokud budou některá představení zrušena z důvodů majících charakter vyšší moci, když v příčinné souvislosti dojde zejména k selhání technických zařízení, lze nárokovat vrácení vstupného po předložení vstupenky za zrušené představení; právo na vrácení vstupného lze uplatnit nejpozději do 1 měsíce od příslušné události.
 • Návštěvníci jsou povinni si hned u pokladen přepočítat vrácené peníze, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • V případě poškození prostor a vybavení multikina má provozovatel nárok na náhradu škody.
 • Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků školní dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina přivedl.
 • Provozovatel nezodpovídá za věci odložené v prostorách kina mimo šatnu.
 • Studentská sleva činí 20,- Kč z celkové ceny vstupenky. Po vyzvání pokladní či uvaděčem je divák povinnen prokázat se jako student buď ISIC kartou, jiným studentským dokladem nebo potvrzením o studiu.
 • Sleva do 18 let činí 20,- Kč z celkové ceny vstupenky. Po vyzvání je divák povinnen prokázat, že mu je méně než 18 let.
 • V případě použití karty Revolut je nutné u poskytovatele ověřit, zda podporuje reklamaci zpět na účet. Je preferována reklamace v hotovosti na pokladně.